World Record Parallel Parking

Aug 7

Aug 7

Aug 7

Aug 7

Aug 7

Aug 7