World Record Parallel Parking

Aug 6

Aug 5

Aug 4

Aug 3

Aug 2

Aug 1